Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-09-05

Sammanträde 2016-09-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

Dnr 107-49/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Dnr 107-50/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

Dnr 107-131/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

Dnr 107-132/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

Dnr 107-137/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-140/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Dnr 107-141/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

Dnr 107-349/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

Dnr 107-351/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

Dnr 107-352/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-356/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

Dnr 107-508/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

Dnr 107-542/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

Dnr 107-544/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-545/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

Dnr 107-546/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Dnr 107-551/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV

Dnr 107-604/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX

Dnr 107-656/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:37 av Johan Nilsson (M) om Älvsjö som en del av Stockholms tillväxtmotor. RI

Dnr 107-665/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:38 av Sofia Modigh (KD) om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende. RVIII

Dnr 107-681/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:39 av Bo Sundin (M) om elitidrottsarenor. RIII

Dnr 107-685/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RIX

Dnr 107-689/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI

Dnr 107-690/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII

Dnr 107-712/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII

Dnr 107-713/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV

Dnr 107-714/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV

Dnr 107-715/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RIX

Dnr 107-716/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (SD) om lärare på stadens skolor. RIV

Dnr 107-757/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (SD) om tryggheten på stadens skolor. RIV

Dnr 107-759/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2016:49 av Ann-Katrin Åslund (L) om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta. RI

Dnr 107-973/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2016:50 av Lars Jilmstad (M) om underskotten i Farsta stads-delsnämnd. RI

Dnr 107-974/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2016:51 av Joakim Larsson (M) om Stockholms ökande låneskuld. RI

Dnr 107-975/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2016:52 av Bo Arkelsten (M) om underskotten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-976/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Nr 2016:53 av Sara Jendi Linder (M) om trygghet i skolan. RIV

Dnr 107-977/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Nr 2016:54 av Christina Elffors-Sjödin (M) om uppföljning av familjehemsplaceringar. RVI

Dnr 107-978/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Nr 2016:55 av Johan Nilsson (M) om beredskapen i stadens verksamheter för att ta emot barn och unga som riskerar att förlora sin förskole- och grundskoleplacering. RIV

Dnr 107-1038/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Nr 2016:56 av Bo Sundin (M) om Kista Gård. RI

Dnr 107-1039/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Nr 2016:57 av Lars Svärd (M) om underskotten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-1040/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Nr 2016:58 av Rickard Wall (-) om ett åtgärdsprogram mot mörkläggning och desinformation inom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1041/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

54 Nr 2016:59 av Börje Häggman (M) om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. RIII

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VIII

61 Utl. 2016:119. Rapport om utveckling av hemtjänst

62 Utl. 2016:120. Personalpolicy för Stockholms stad

Uppdrag i budget för 2015
Dnr 219-1671/2015

Rotel I

63 Utl. 2016:121. Arvodering av förtroendevald

Rotel I+V

64 Utl. 2016:122. Nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen samt ändring av bolagsordningar

Reviderad bolagsordning och namnändring från Stockholm Vatten Holding AB till Stockholm Vatten och Avfall AB
Reviderad bolagsordning och namnändring från Stockholm Vatten Avfall AB till Stockholm Avfall AB
Fusion mellan Stockholm Vatten VA AB och Stockholm Vatten AB
Ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB
Dnr 112-852/2016

Rotel I+IX

65 Utl. 2016:123. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Lugnet, etapp 3, del av kv. Vågdalen i Hammarby Sjöstad

66 Utl. 2016:124. AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby

Ombyggnation av kv. Kvarnberget 2
Genomförandebeslut
Dnr 112-854/2016

Rotel IV

67 Utl. 2016:125. Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Svarstid den 30 september 2016
Dnr 111- 413/2016

Rotel IV+VII

68 Utl. 2016:126. Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm

Förslag från trafiknämnden
Dnr 1234-788/2016

Bordlagda motioner

69 Utl. 2016:58. Verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum

Motion (2015:59) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck
(båda M). RI
Dnr 106-1381/2015

70 Utl. 2016:61. Samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar

Motion (2015:50) av Lotta Edholm och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1068/2015

71 Utl. 2016:62. Stadsodling

Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M). RII
Dnr 106-1342/2015

72 Utl. 2016:63. Sommarlovsentreprenörer

Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-). RIII
Dnr 106-873/2015

73 Utl. 2016:64. Ett breddat utbud av feriejobb

Motion (2015:14) av Jan Jönsson (L). RIII
Dnr 106-535/2015

74 Utl. 2016:65. Upphandling av stadens gymverksamhet

Motion (2015:62) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-1455/2015

75 Utl. 2016:66. Extra jobbstimulans

Motion (2015:42) av Gulan Avci och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-930/2015

76 Utl. 2016:77. Tillåt ombildningar i ytterstaden

Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M). RI IX
Dnr 106-1321/2015

77 Utl. 2016:78. Utveckling av statens fastigheter

Motion (2015:54) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-1319/2015

78 Utl. 2016:79. Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd

Motion (2015:76) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RVIII
Dnr 106-1648/2015

79 Utl. 2016:80. Ta krafttag mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:43) av Lotta Edholm och Joar Forsell (båda L). RI
Dnr 106-931/2015

80 Utl. 2016:81. Förebyggande arbete mot islamistisk extremism

Motion (2015:21) av Erik Slottner (KD). RI
Dnr 106-667/2015

81 Utl. 2016:82. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:46) av Bo Sundin (M). RI
Dnr 106-1030/2015

82 Utl. 2016:83. 08-dagen

Motion (2015:52) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-1282/2015

83 Utl. 2016:84. Värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

Motion (2015:79) av Richard Bengtsson och Rasmus Jonlund
(båda L). RIII
Dnr 106-1689/2015

84 Utl. 2016:88. Evert Taubes terrass

Motion (2015:55) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-1320/2015

85 Utl. 2016:89. Utred bäst lämpliga förvaltningsform för kultur-gårdarna

Motion (2015:77) av Richard Bengtsson (L). RI IX
Dnr 106-1686/2015

86 Utl. 2016:90. Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016

Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M). RI
Dnr 106-1457/2015

87 Utl. 2016:91. Kartläggning av islamism

Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-). RVI
Dnr 106-896/2015

88 Utl. 2016:104. Sovmorgon för Stockholms elever

Motion (2015:53) av Karin Ernlund (C). RIV
Dnr 106-1283/2015

89 Utl. 2016:105. Central rättning av nationella prov

Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M). RIV
Dnr 106-1600/2015

90 Utl. 2016:106. Inrättande av jourskolor

Motion (2015:33) av Maria Danielsson (-). RIV
Dnr 106-874/2015

91 Utl. 2016:107. Ta fram strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

Motion (2015:13) av Lotta Edholm (L). RI
Dnr 106-534/2015

92 Utl. 2016:108. Upprättandet av ett minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock

Motion (2015:10) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-446/2015

93 Utl. 2016:109. Motion om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

Motion (2015:89) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2020/2015

94 Utl. 2016:110. Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

Motion (2015:61) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr: 106-1383/2015

95 Utl. 2016:111. Införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Motion (2015:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RVI
Dnr 106-647/2015

96 Utl. 2016:114. Samla stadens fastighetsansvar

Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M). RI
Dnr 106-1033/2015

97 Utl. 2016:115. Gör Stockholm till en freetrade-stad

Motion (2015:81) av Joar Forssell (L). RI
Dnr 106-1692/2015

98 Utl. 2016:116. Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter

Motion (2015:88) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2018/2015

99 Utl. 2016:117. Inför svenska med baby

Motion (2016:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-130/2016

100 Utl. 2016:118. Bättre mottagande av nyanlända elever

Motion (2015:60) av Cecilia Brinck (M). RIV
Dnr 106-1382/2015

Nya motioner

101 Utl. 2016:127. Streaming av Stadsteaterns repertoar

Motion (2015:78) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-1688/2015

102 Utl. 2016:128. Särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever

Motion (2015:63) av Markus Nordström (M) och Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-1456/2015

103 Utl. 2016:129. Kompetensutveckling av Stockholms lärare

Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-870/2015

104 Utl. 2016:130. Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RI
Dnr 106-228/2016

105 Utl. 2016:131. Inrättandet av två nya Jobbtorg

Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-129/2016

106 Utl. 2016:132. Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M). RIV
Dnr 106-1570/2015

§2 Interpellation om tjejers rätt att bada utan att bli antastade (nr 2016:1)

§3 Interpellation om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade (nr 2016:2)

§4 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 9 - 58 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20160905.pdf (198 kb)

§5 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

1. Nr 2016:59 av Börje Häggman (M) om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. RIII
Dnr 107-1130/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20160905.pdf (198 kb)

§6 Ändring i föredragningsordningen

§7 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:60 av Johan Nilsson (M) om tryggheten i och kring Älvsjö Centrum. RI
Dnr 107-1298/2016
2. Nr 2016:50 av Bo Sundin (M) om ökad otrygghet i Järvaområdet. RI
Dnr 107-1300/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20160905.pdf (196 kb)

§10 Närvaro

§12 Valärende, fyllnadsval

§13 Rapport om utveckling av hemtjänst (Utl. 2016:119)

§14 Personalpolicy för Stockholms stad (Utl. 2016:120)

Uppdrag i budget för 2015
Dnr 219-1671/2015

§15 Arvodering av förtroendevald (Utl. 2016:121)

§16 Nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen samt ändring av bolagsordningar (Utl. 2016:122)

Reviderad bolagsordning och namnändring från Stockholm Vatten Holding AB till Stockholm Vatten och Avfall AB
Reviderad bolagsordning och namnändring från Stockholm Vatten Avfall AB till Stockholm Avfall AB
Fusion mellan Stockholm Vatten VA AB och Stockholm Vatten AB
Ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB
Dnr 112-852/2016

§17 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Lugnet, etapp 3, del av kv. Vågdalen i Hammarby Sjöstad (Utl. 2016:123)

§18 AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby (Utl. 2016:124)

Ombyggnation av kv. Kvarnberget 2
Genomförandebeslut
Dnr 112-854/2016

§19 Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster (Utl. 2016:125)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Svarstid den 30 september 2016
Dnr 111- 413/2016

§20 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm (Utl. 2016:126)

Förslag från trafiknämnden
Dnr 123-788/2016

§21 Verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum (Utl. 2016:58)

Motion (2015:59) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M)
Dnr 106-1381/2015

§22 Samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar (Utl. 2016:61)

Motion (2015:50) av Lotta Edholm och Björn Ljung (båda L)
Dnr 106-1068/2015

§23 Stadsodling (Utl. 2016:62)

Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M)
Dnr 106-1342/2015

§24 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2016:63 - 2016:66, 2016:77 - 2016:84, 2016:88 - 2016:91, 2016:104 - 2016:111, 2016:114 - 2016:118, 2016:127 - 2016:132 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20160905.pdf (202 kb)

§25 Nya motioner

Under tiden den 28 juni 2016 - 5 september 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD) om vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm
Dnr 106-1278/2016
3. Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund, Hanna Gerdes, Anne-Lie Elfvén (alla L) om att upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon
Dnr 106-1332/2016
4. Motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L) Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst
Dnr 106-1333/2016
5. Motion (2016:93) av Lotta Edholm (L) om införande av valobservatörer
Dnr 106-1334/2016
6. Motion (2016:94) av Markus Nordström (M) om bättre förutsättningar för Food Trucks att verka i Stockholms stad
Dnr 106-1335/2016
7. Motion (2016:95) av Henrik Sjölander, Christoffer Järkeborn (båda M) om att rädda Liljeholmsbadet
Dnr 106-1336/2016
8. Motion (2016:96) av Jonas Naddebo, Christina Linderholm (båda C) om att tillåta bar trucks i Stockholms stad
Dnr 106-1337/2016
9. Motion (2016:97) av Jonas Naddebo, Christina Linderholm (båda C) om att utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren
Dnr 106-1338/2016
10. Motion (2016:98) av Rickard Wall (-) om att hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson 125 år
Dnr 106-1339/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20160905.pdf (199 kb)