Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stadsarkivet, Kungsklippan

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Tertialrapport 2 Stadsarkivet 2015

6 Remissvar på remiss av betänkandet Myndighetsdatalag Remisstid 2015-10-08

7 Remissvar om Innovationsstrategi för Stockholms stad Remisstid 2015-10-05

8 Remissvar om motion om upprättandet av ett minnesmärke över utbildnings- kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock

9 Svar på skrivelse angående att inrätta ett konstbibliotek i Stockholm

10 Svar på skrivelse angående En levande stad behöver kultur och konstnärer

11 Svar på skrivelse angående Ett tillgängligt kulturliv oavsett funktionsvariation

12 Information och övriga frågor

- Information om kulturförvaltningens aktiviteter för nyanlända flyktingar
- Information från Stadsarkivet

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Tertialrapport 2 2015 för Kulturförvaltningen

§5 Tertialrapport 2 2015 för Stadsarkivet

§6 Remissvar angående betänkandet Myndighetsdatalag

§7 Svar på remiss om Innovationsstrategi för Stockholms stad

§8 Remissvar på motion om upprättandet av ett minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock

§9 Svar på skrivelse angående att inrätta konstbibliotek i Stockholm

§10 Svar på skrivelse om En levande stad behöver kultur och konstnärer

§11 Svar på skrivele angående ett tillgängligt kulturliv oavsett funktionsvariation

§12 Information och övriga frågor