Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-12-08

Sammanträde 2015-12-08

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stadsarkivet

2 Anmälan av föregående protokoll

7 Stöd till lokalförvaltande organisationer (samlingsorganisationer och hemgårdar) 2016

8 Förslag om ny person till referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

9 Val av representanter för styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet

10 Reviderat förslag om kulturstöd till Hertha Hillfons vänner

11 Avrop kommunikationstjänster

12 Upphandling ljudanläggning för Kungsträdgården

13 Ny lokal för Kulturskolans verksamhet i Kärrtorp

14 Remissvar om Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

15 Remiss angående Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

16 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Verksamhetsplan 2016 Kulturförvaltningen

§5 Verksamhetsplan 2016 Stadsarkivet

§6 Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

§7 Stöd till lokalförvaltande organisationer (samlingsorganisationer och hemgårdar) 2016

§8 Förslag om ny person till referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

§9 Val av representanter för styrelsen för Stiftelsen Strindbergmuseet

§10 Reviderat förslag om kulturstöd till Hertha Hillfons vänner

§11 Avrop kommunikationstjänster

§12 Upphandling ljudanläggning för Kungsträdgården

§13 Ny lokal för Kulturskolans verksamhet i Kärrtorp

§14 Remissvar om Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

§15 Remiss angående Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

§16 Information och övriga frågor