Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-10-19

Sammanträde 2021-10-19

Datum
Klockan
15:30
Plats
Hyllan, Stockholms stadsarkiv

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/33/2021

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-09-17 - 2021-10-08
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-10-12
c) Protokoll arkivutskottet 2021-10-13
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-10-11
e) Protokoll Stockholms konstråd 2021-09-02
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Kulturförvaltningens månadsrapport september
i) Stadsarkivets månadsrapport september

4 Stockholms stads kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering (KS 2021/866). Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Motion av Emilia Bjuggren (S) om att öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i Stockholms stad (KS 2021/524). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion av Tina Kratz och Hassan Jama (båda V) om fritidsbibliotek i hela staden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion av Emilia Bjuggren (S) om att införa en kulturgaranti för stadens barn och unga, KS 2021/818. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Upphandling av ramavtal för ljus- och utställningsteknik

Dnr: 2.6/2176/2021

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering (KS 2021/866). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Motion av Emilia Bjuggren (S) om att öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i Stockholms stad (KS 2021/524). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion av Tina Kratz och Hassan Jama (båda V) om fritidsbibliotek i hela staden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Motion av Emilia Bjuggren (S) om att införa en kulturgaranti för stadens barn och unga, KS 2021/818. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Upphandling av ramavtal för ljus- och utställningsteknik

§9 Information och övriga frågor