Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Kyrkogårdsnämnden 2017-04-05

Kyrkogårdsnämnden 2017-04-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, plan 1

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2017-02-01

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Underlag för budget 2018 med inriktning på 2019 och 2020 (utsänds)

10 Förvaltningschefens information:

- Inbjudan till SKKF:s rikskonferens i Örebro 15-16 maj.
- Inbjudan till Nordisk kongress (NFKK) i Köpenhamn 6-8 september
- Inbjudan till svensk världsarvskonferens Mörbylånga 25-27 april.