Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2020-04-16

Sammanträde 2020-04-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D, Glasbruket

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2020-02-13 (utsänds)

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för Kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Anläggande av askgravar på kv 25 samt renovering av viadukt på Skogskyrkogården – utredningsbeslut (utsänds)

10 Förvaltningschefens information

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för Kyrkogårdsnämnden

§9 Anläggande av askgravar på kv 25 samt renovering av viadukt på Skogskyrkogården - utredningsbeslut

§10 Förvaltningschefens information