Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2013-11-05

Sammanträde 2013-11-05

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2013-09-19

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Kris- och beredskapsplan för kyrkogårdsnämnden (utsänds) Sekretess (bilagan utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare)

10 Upphävande av KN beslut 2004-11-02:7 Dnr 2004-1064/2004 (sk reglemente) med förslag till ändringar av lokala ordningsföreskrifter mm (utsänds)

11 Bestämmelser för gravupplåtelser, minneslundar, askgravlundar, askgravplatser, gravskötsel och gravvårdar mm samt krav på kistor och urnor (utsänds)

12 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (utsänds)

13 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2012 (utsänds)

14 Förvaltningschefens information:

* Ekonomisk uppföljning Nya krematoriet på Skogskyrkogården * Kasper Salinpriset * FN dagen på världsarvet * Allhelgonahelgen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (82 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§9 Kris och beredskapsplan för kyrkogårdsnämnden

§10 Upphävande av KN beslut 2004-11-02:7 Dnr 2004-1064/04 (sk reglemente) med förslag till ändringar av lokala ordningsföreskrifter

§11 Bestämmelser för gravupplåtelser, minneslundar, askgravlundar, askgravplatser, gravskötsel och gravvårdar mm samt krav på kistor och urnor

§12 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning

§13 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2012

§14 Förvaltningschefens information