Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2014-03-05

Sammanträde 2014-03-05

Datum
Klockan
Plats
Hantverkargatan 3 D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Anmälan av samrådsprotokoll, 2014-02-27 (utsänds även per mejl 2014-02-27)

3 Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats, svar på Remissremissunderlaget utsänt per mejl 2014-02-05. Tjänsteutlåtande utsänds även per mejl 2014-02-27

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (185 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§3 Begravning ­ återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats, svar på remiss