Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2014-06-10

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

8 Information från rådet för funktionshinderfrågor

9 Kyrkogårdsnämnden Tertialrapport 2 (utsänds)

10 Program för HBTQ-frågor 2014-2017, remiss från kommunstyrelsen (utsänds, bilagor utsänds ej)

11 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass, remiss från kommunstyrelsen (utsänds, bilagor utsänds ej)

12 Program för en sammanhållen stad 2015-2020 - remiss från kommunstyrelsen (utsänds, bilagor utsänds ej)

13 Förvaltningschefens information:

- Nya Krematoriet - Utbyggnad av Bromma kyrkogård

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar.

§8 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§9 Kyrkogårdsnämnden Tertialrapport 2

§10 Program för HBTQ-frågor 2014-2017, remiss från kommunstyrelsen

§11 Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass, remiss från kommunstyrelsen

§12 Program för en sammanhållen stad 2015-2020 ­ remiss från kommunstyrelsen

§13 Förvaltningsenschefens information