Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
SKKF:s lokaler, Sveavägen 116

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2015-11-12

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

9 Sammanträdestider 2016 (utsänds)

11 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar, svar på remiss (utsänds) (bilagan utsänds ej, publiceras på Insyn)

12 Förvaltningschefens information

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§9 Sammanträdestider år 2016

§12 Förvaltningschefens information