Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2016-04-13

Sammanträde 2016-04-13

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2016-02-03

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (utsänds)

8 Underlag för budget 2017 med inriktning för 2018 och 2019 (utsänds)

9 Några frågor kring offentlighet och sekretess, remiss från kommunstyrelsen (utsänds)

10 Förvaltningschefens information

* Ändringar i begravningslagen. * Begravningsavgiften * Nya Krematoriets tak * SKKF:s konferens i Helsingborg

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden.

§8 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

§9 Några frågor kring offentlighet och sekretess -­ remiss från kommunstyrelsen

§10 Förvaltningschefens information