Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2018-04-18

Sammanträde 2018-04-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen plan 1

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2018-02-01

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021 (utsänds)

9 Minnesplats och minnesmärke på Skogskyrkogården, svar på ärende för beredning (utsänds)

10 Yttrande över förslag till detaljplan för kv Tvålflingan 5 mm (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

- Järva begravningsplats. - Möte med förtroendevalda revisorer om 2017 års revisionsrapport. - Deltagande i SKKF:s rikskonferens 21-22 maj i Linköping - Deltagande i nationell världsarvskonferens i Visby 23-25 maj.

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

§10 Yttrande över förslag till detaljplan för kv Tvålflingan 5 mm (Dnr 2013-05016)

§11 Förvaltningschefens information