Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2019-04-09

Sammanträde 2019-04-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2019-02-12

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsförteckning (utsänds)

10 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län, svar på remiss (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

* Anmälan av deltagare till SKKF:s rikskonferens i Växjö 20-21 maj * Branden på Norra begravningsplatsen

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för kyrkogårdsnämnden

§10 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län, svar på remiss

§11 Förvaltningschefens information