Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-10-21

Sammanträde 2014-10-21

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-001231/2014

8 Fullmakt för förvaltningschefen att företräda nämnden vid förhandling i mark- och miljödomstolen i mål M 1181-14

9 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - Resultat från sommaren 2014

10 Motion av Maria Antonsson (MP) om förbättring av stockholmarnas möjligheter till att bada Remiss från kommunstyrelsen, dnr 328-881/2014

12 En kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd Motion (2014:12) av Maria Hannäs (V)

13 Utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City till Sergels Torg/T-Centralen Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk, motion av Maria Hannäs (V) Remiss från kommunstyrelsen dnr 328-882/20

15 Bullerisoleringsvillkoret för Bromma flygplats

16 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Centrum 10, Berghällsvägen 32

17 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Barbara 2, Byvägen 7

18 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Nipfjället 5, Kebnekaisevägen 18-22

19 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Bröllopsgästen 3, Östervägen 53

20 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Vallen 43, Sundbyvägen 47

21 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Ekbacken 43, Lillängsgatan 34

22 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Bröllopsmarschen 13, Täbylundsvägen 49

23 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Pekfingret 2, Dr Abrahams väg 88

24 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för Långvretsvägen 33, Valentinus 21

25 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för Dr Abrahams väg 78, Skulderbladet 6

26 Tvist om bullerisoleringsåtgärder, Doktor Abrahams väg 63, Hakan 4

27 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för Vitus 8, Byvägen 32

28 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för Sebastian 24, Rösvägen 26

29 Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten", SOU 2014:50 Remiss från kommunstyrelsen

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2014-13611

§8 Fullmakt för förvaltningschefen att företräda nämnden vid förhandling i mark- och miljödomstolen i mål M 1181-14 Dnr 2010-19213

§9 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad ­ Resultat från sommaren 2014 Dnr 2014-13667

§10 Motion av Maria Antonsson (MP) om förbättring av stockholmarnas möjligheter till att bada Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2014-9355

§12 En kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd Motion (2014:12) av Maria Hannäs (V) Dnr 2014-9361

§13 Utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City till Sergels Torg/T-Centralen Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-8338

§14 Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk, motion av Maria Hannäs (V) Remiss från kommunstyrelsen dnr 328-882/2014 Dnr 2014-9356

§15 Bullerisoleringsvillkoret för Bromma flygplats Dnr 2014-1900

§16 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Centrum 10, Berghällsvägen 32 Dnr 2013-4565

§17 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Barbara 2, Byvägen 7 Dnr 2014-1616

§18 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Nipfjället 5, Kebnekaisevägen 18-22 Dnr 2014-4154

§19 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Bröllopsgästen 3, Östervägen 53 Dnr 2014-4350

§20 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Vallen 43, Sundbyvägen 47 Dnr 2014-9481

§21 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Ekbacken 43, Lillängsgatan 34 Dnr 2014-10258

§22 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Bröllopsmarschen 13, Täbylundsvägen 49 Dnr 2014-9761

§23 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Pekfingret 2, Dr Abrahams väg 88 Dnr 2013-2756

§24 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för Långvretsvägen 33, Valentinus 21 Dnr 2013-8111

§25 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för Dr Abrahams väg 78, Skulderbladet 6 Dnr 2013-6530

§26 Tvist om bullerisoleringsåtgärder, Doktor Abrahams väg 63, Hakan 4 Dnr 2013-15134

§27 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för Vitus 8, Byvägen 32 Dnr 2013-15237

§28 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för Sebastian 24, Rösvägen 26 Dnr 2014-6525

§29 Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i fokus ­ hållbar användning av mark och vatten", SOU 2014:50 Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2014-014318

§30 Förvaltningschefens information