Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-06-14

Sammanträde 2016-06-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen (Verksamhetsstöd)

8 Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 Rapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.2-68/2016 (Verksamhetsstöd)

9 Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker (Livsmedelskontrollen)

10 Riktad kontroll 2015 Spårbarhet svenskt kött En rapport från miljöförvaltningen och Livsmedelsverket (Livsmedelskontrollen)

11 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, City Link etapp 2 Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 2772-15 (Plan och miljö)

12 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad (Plan och miljö)

13 Åtgärdsprogram buller, uppföljning 2015 (Plan och miljö)

14 Trafikbuller och planering del V Anmälan av rapport (Plan och miljö)

15 Förutsättningar för laddgator för normalladdning. Delrapport (Plan och miljö + Tk)

16 Tillsynsrapport - Kemikalieindustrin 2015 (Plan och miljö)

17 Tillsynsrapport 2015 - Tvätteribranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

18 Årlig tillsynsrapport för oljehamnen - 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

19 Varutillsyn 2016, Kemikalier i lädervaror Rapport från miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg (Plan och miljö)

20 Val av ordinarie representant till Mälarens vattenvårdsförbund för perioden 2016-2018 och ersättande representant till Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2017-2018 (Miljöanalys)

21 Kemikalier i förskolor Slut- respektive lägesrapport från ett tillsyns- och miljöövervakningsprojekt (Miljöanalys)

22 Upphandling av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Magelungen, Forsån och Drevviken (Miljöanalys)

Dnr: 2016-8115

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

OJ

23 Ramavtalsupphandlingar för miljögiftsövervakning i vatten (Miljöanalys)

Dnr: 2016-4425, 2016-4426, 2016-4427, 2016-4428, 2016-4429, 2016-4430

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

OJ

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen, Dnr 2016-6707

§8 Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 Rapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.2-68/2016, Dnr 2016-7139

§9 Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker, Dnr 2015-3102

§10 Riktad kontroll 2015 Spårbarhet svenskt kött En rapport från miljöförvaltningen och Livsmedelsverket, Dnr 2015-4702

§11 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, City Link etapp 2 Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 2772-15, Dnr 2014-003770

§12 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad, Dnr 2015-17308

§13 Åtgärdsprogram buller, uppföljning 2015, Dnr 2016-1068

§14 Trafikbuller och planering del V Anmälan av rapport, Dnr 2014-7227

§15 Förutsättningar för laddgator för normalladdning. Delrapport, Dnr 2016-007851

§16 Tillsynsrapport ­ Kemikalieindustrin 2015, Dnr 2016-8055

§17 Tillsynsrapport 2015 ­ Tvätteribranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-7621

§18 Årlig tillsynsrapport för oljehamnen ­ 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-8100

§19 Varutillsyn 2016, Kemikalier i lädervaror Rapport från miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg, Dnr 2016-008061

§20 Val av ordinarie representant till Mälarens vattenvårdsförbund för perioden 2016-2018 och ersättande representant till Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2016-2018, Dnr 2016-8576

§21 Kemikalier i förskolor Slut- respektive lägesrapport från ett tillsyns- och miljöövervakningsprojekt, Dnr 2016-8228

§22 Upphandling av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Magelungen, Forsån och Drevviken, Dnr 2016-8115

§23 Ramavtalsupphandlingar för miljögiftsövervakning i vatten, Dnr 2016-4425, 2016-4426, 2016-4427, 2016-4428, 2016-4429, 2016-4430

§24 Kommande åtgärdsprogram för Magelungen. Skrivelse från Jonas Naddebo (C), Christoffer Järkeborn (M), Joar Forssell (L) och Ulrika Hoff (KD), Dnr 2016-9837

§26 Förvaltningschefens information