Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 2/2017 och 3/2017

7 Tertialrapport Tertial 1 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Ändring av delegationsordningen (Verksamhetsstöd)

9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2016 Rapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.2 - 49/2017 (Verksamhetsstöd)

10 Motion (2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl. (L) om att ta fram en strategi för nöjeslivet Remiss från kommunstyrelsen (Hälsoskydd)

11 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

12 Remiss av förslag till föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt föreskrifter om kontrollköp Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten (Hälsoskydd)

13 Årsrapport 2016 Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor (Hälsoskydd)

14 Provtagning för Samverkan inom Livsmedelskontrollen i Stockholmsregionen 2016 Resultat och projektrapport från länsgemensamt provtagningsprojekt (Livsmedelskontrollen)

15 Kontroll av information på förpackade livsmedel Resultat och projektrapport från länsgemensamt kontrollprojekt (Livsmedelskontrollen)

16 Yttrande över genomförande av ändring i dricksvattendirektivet Remiss från kommunstyrelsen (Livsmedelskontrollen)

17 Allergikost i skolor Kontroll av allergikosthanteringen i Stockholms skolor (Livsmedelskontrollen)

18 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. (DS 2017:5) Remiss från kommunstyrelsen (Livsmedelskontrollen)

19 Deltagande i EU-projektet Red Road (Plan och miljö)

20 Möjliga platser för ekodukter i staden. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (Plan och miljö + Tk)

21 Naturvårdsverkets redovisning av två regeringsuppdrag 1. Förbättrad avfallsstatistik för farligt och icke-farligt avfall och spårbarhetssystem för farligt avfall 2. Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall Remiss från kommunstyrelsen med dnr 110-561/2017 av remiss från Naturvårdsverket (Plan och miljö)

22 Kompletterande samråd gällande tunnelbana till Arenastaden Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

23 Tillsynsrapport 2016 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

24 Tillsyn över förorenade områden 2016 (Plan och miljö)

25 Tillsynsrapport 2016 - Tvätteribranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

26 Tillsynsrapport 2016 - Grafiska branschen (Plan och miljö)

27 Exploateringsprojekt, tillsynsrapport 2016 (Plan och miljö)

28 Slutrapportering av WiCh-projektet (Wireless Charging of electric vehicles) (Plan och miljö)

29 Avfallsbranschen - tillsynen och det strategiska arbetet år 2016 (Plan och miljö)

30 Fortum Värme, Högdalenverket, fastställande av slutliga villkor Remiss från mark- och miljödomstolen mål M1442-07 (Plan och miljö)

31 Blåplan för Lidingö Remiss från kommunstyrelsen, dnr 120-677/2017 (Miljöanalys)

32 Förslag till vägledningstext om riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på skolgård Remiss från Naturvårdsverket

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport Tertial 1 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2017-7007

§8 Ändring av delegationsordningen, Dnr 2017-6945

§9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2016 Rapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.2 - 49/2017, Dnr 2017-4591

§10 Motion (2016:120) av Rasmus Jonlund m.fl. om att ta fram en strategi för nöjeslivet Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-1778

§11 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2017-4179

§12 Remiss av förslag till föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt föreskrifter om kontrollköp Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten, Dnr 2017-3618

§13 Årsrapport 2016 Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor, Dnr 2017-6409

§14 Provtagning för Samverkan inom Livsmedelskontrollen i Stockholmsregionen 2016 Resultat och projektrapport från länsgemensamt provtagningsprojekt, Dnr 2016-11620

§15 Kontroll av information på förpackade livsmedel Resultat och projektrapport från länsgemensamt kontrollprojekt, Dnr 2017-6621

§16 Yttrande över genomförande av ändring i dricksvattendirektivet Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-5162

§17 Allergikost i skolor Kontroll av allergikosthanteringen i Stockholms skolor, Dnr 2017-3432

§18 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. (DS 2017:5) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-4352

§19 Deltagande i EU-projektet Red Road, Dnr 2017-5092

§20 Möjliga platser för ekodukter i staden. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr 2017-4156

§21 Naturvårdsverkets redovisning av två regeringsuppdrag: 1. Förbättrad avfallsstatistik för farligt och icke-farligt avfall och spårbarhetssystem för farligt avfall 2. Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-005342

§22 Kompletterande samråd gällande tunnelbana till Arenastaden Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-573

§23 Tillsynsrapport 2016 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2017-005889

§24 Tillsyn över förorenade områden 2016, Dnr 2017-4892

§25 Tillsynsrapport 2016 -­ Tvätteribranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2017-4881

§26 Tillsynsrapport 2016 -­ Grafiska branschen, Dnr 2017-006012

§27 Exploateringsprojekt, tillsynsrapport 2016, Dnr 2017-006028

§28 Slutrapportering av WiCh-projektet (Wireless Charging of electric vehicles), Dnr 2017-5402

§29 Avfallsbranschen - tillsynen och det strategiska arbetet år 2016, Dnr 2017-5868

§30 Fortum Värme, Högdalenverket, fastställande av slutliga villkor Remiss från mark- och miljödomstolen mål M1442-07, Dnr 2015-008056

§31 Blåplan för Lidingö Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-6224

§32 Förslag till vägledningstext om riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på skolgård Remiss från Naturvårdsverket, Dnr 2017-7774

§34 Förvaltningschefens information