Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-10-17

Sammanträde 2017-10-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation Remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1308/2016 (Verksamhetsstöd)

9 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2017 Miljöförvaltningens redovisning (Hälsoskydd)

10 Fusk med tonfisk Rapport från miljöförvaltningen (Livsmedelskontrollen)

11 Säker hantering av allergikost i Stockholms skolor, motion av Lars Jilmstad och Jennyfer Redin båda (M), (2017:44) Remiss från kommunstyrelsen, dnr. 106-1038/2017 (Livsmedelskontrollen)

12 Miljöprövning av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr M 598-17 (Plan och miljö)

13 Konferens 2018 i samarbete med Sweden Green Building Council (Plan och miljö)

14 Deltagande i EU-projektet GREEN ASPHALT 2017-13053

15 Upphandling av ramavtal för konsulter avseende projektledningsstöd, tekniskt stöd samt klimat- och energitekniskt stöd till miljöförvaltningen (Plan och miljö)

Dnr: 2017-13338

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Sammanträdestider 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2017-14317

§8 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-13208

§9 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad -­ resultat från sommaren 2017 Miljöförvaltningens redovisning, Dnr 2017-12920

§10 Fusk med tonfisk Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2017-13619

§11 Säker hantering av allergikost i Stockholms skolor, motion av Lars Jilmstad och Jennyfer Redin båda (M), (2017:44) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-12293

§12 Miljöprövning av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr M 598-17, Dnr 2017-012291

§13 Konferens 2018 i samarbete med Sweden Green Building Council, Dnr 2017-13641

§14 Deltagande i EU-projektet GREEN ASPHALT, Dnr 2017-13053

§15 Upphandling av ramavtal för konsulter avseende projektledningsstöd, tekniskt stöd samt klimat- och energitekniskt stöd till miljöförvaltningen, Dnr 2017-13338

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §. Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
15 protut.pdf (301 kb)

§17 Förvaltningschefens information