Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-11-17

Sammanträde 2020-11-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2019 (Verksamhetsstöd)

8 EU-policyarbete inom området digitalisering Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/671 (Verksamhetsstöd)

9 Sammanträdestider 2021 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

10 Ändring av delegationsordning (Verksamhetsstöd)

11 Kulturstrategiskt program för Stockholms stad Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/1109 (Hälsoskydd)

12 Förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad Remiss från Folkhälsomyndigheten, dnr 03017-2017 (Hälsoskydd)

13 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - Resultat från sommaren 2020 Miljöförvaltningens redovisning (Hälsoskydd)

14 Motion av Maria Mustonen och Sara Stenudd (båda V) om återbruksgallerior Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1077 (Plan och Miljö)

15 Slutrapport om Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) för period 1 (2016-2019) (Plan och Miljö)

16 Tillsynsrapport 2019-2020 kemibranschen (Plan och Miljö)

17 Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år Remiss från Miljödepartementet, Dnr M2020/101180/R (Plan och Miljö)

18 Motion om en överdäckning av centralbron av Peter Wallmark (SD) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/895 (Plan och Miljö)

19 Sedimentundersökningar i Stockholm Sammanställning och utvärdering av sedimentundersökningar utförda 2015-2018 (Miljöanalys)

21 Förvaltningschefens information

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2019

§8 EU-policyarbete inom området digitalisering Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/671

§9 Sammanträdestider 2021 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

§10 Ändring av delegationsordning

§11 Kulturstrategiskt program för Stockholms stad Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/1109

§13 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - Resultat från sommaren 2020 Miljöförvaltningens redovisning

§14 Motion av Maria Mustonen och Sara Stenudd (båda V) om återbruksgallerior Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1077

§15 Slutrapport om Lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) för period 1 (2016-2019)

§16 Tillsynsrapport 2019-2020 kemibranschen

§17 Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år Remiss från Miljödepartementet, Dnr M2020/101180/R

§18 Motion om en överdäckning av centralbron av Peter Wallmark (SD) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/895

§19 Sedimentundersökningar i Stockholm Sammanställning och utvärdering av sedimentundersökningar utförda 2015-2018