Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2019-03-12

Sammanträde 2019-03-12

Datum
Klockan
11:30
Plats
Magasin 2 Frihamnsgatan 21-23

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Årsredovisning 2018 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2018 m.m. (utsändes senare)

6 Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)

7 Rapporter

a. Verksamheten i Nynäshamns hamn b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (utsändes senare; föredragande Magnus Sjöberg)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens: torsdagen den 11 april - fredagen den 12 april 2019 b. Årsstämma: onsdagen den 8 maj 2019 kl. 11.00 c. Nästa styrelsemöte onsdagen den 22 maj 2019 kl. 11.30