Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Nynäshamns Mark AB > Sammanträde 2021-02-24

Sammanträde 2021-02-24

Datum
Klockan
08:30
Plats
Magasin 2 Frihamnen samt på distans

Vänligen notera ändrad tid!

3 Föregående protokoll (utsänd)

4 Årsredovisning 2020 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2020 m.m. (utsändes senare)

5 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020 (utsänd)

6 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

7 Övriga frågor

a. Årsstämma: onsdagen den 5 maj 2021 kl. 11.00 (eventuellt med efterföljande lunch). b. Nästa styrelsemöte onsdagen den 26 maj 2021 kl. 11.30 (ändring av tid anges i kallelse). 2 (2)