Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms beredningsnämnd > Sammanträde 2006-05-30

Sammanträde 2006-05-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Garnisonen, Karlavägen 104, Sture/Linné

Kostinformatör Sonja Salomonsson från Konsumentförvaltningen informerar om ny livsmedelsla Läs mer...gstiftning och hur den berör våra verksamheter.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäls till:

• sekreterare Irma Mattsson, tfn: 508 10 053
e-post: irma.mattsson@ostermalm.stockholm.se
• registrator Ylwa Björkquist, tfn: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
• fax: 508 10 099.

§1-3 Närvarorätt för fackliga företrädare
§4 Ej närvarorätt för fackliga företrädare

1 Utseende av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Närvarorätt för fackliga företrädare


2 Ansökan om utvecklingsmedel till ”Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa”.

3 Anmälan av delegationsbeslut.

Myndighetsutövning, upphandling – sekretess

4 Ingripande med stöd av alkohollagen