Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds kl. 18:00 med information av arkitekt Susanna Stenfel Läs mer...t från stadsbyggnadskontoret om stadsutvecklingsprojekt inom Östermalm.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag - utegym vid Lappkärrsberget

Beslutsärenden

3 Sammanträdestider för Östermalms stadsdelsnämnd år 2015

4 Tillstånd att ta del av sekretessbelagda handlingar och uppgifter för forskningsändamål

5 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm -laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2014-594-1.4. (Omedelbar justering)

6 Ansökan om föreningsbidrag till Convictus - Bryggan Hjorthagen

7 Ny parklek i Norra Djurgårdsstaden - inriktningsärende

Remissärenden

8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till SMC Gokart AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-571-1.5.2. (Omedelbar justering)

9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till P.A.O. i Stockholm AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-602-1.5.2. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 2014

11 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Östermalms stadsdelsnämnd

12 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - ansökan om projektmedel till Folkhälsomyndigheten

13 Anmälan av Trygghet i Östermalm 2014- resultat från Stockholms stads trygghetsmätning

14 Anmälan av rapport av tillsynsinsats från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - "Får jag gå på promenad idag?"

16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

17 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

19 Anmälan av promemoria 2014-11-27 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

20 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Anmälningsärenden

22 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - bemötande av synpunkter till Skolinspektionen i enskilt ärende

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslutsärenden

24 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Dnr 2014-612-2.2.2. (Omedelbar justering)

25 Upphandling av driften av öppen fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek

Dnr 2014-560-2.2.2. (Omedelbar justering)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (253 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag - utegym vid Lappkärrsberget

§3 Sammanträdestider för Östermalms stadsdelsnämnd år 2015

§4 Tillstånd att ta del av sekretessbelagda handlingar och uppgifter för forskningsändamål

§5 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm -laglighetsprövning enligt kommunallagen

§7 Ny parklek i Norra Djurgårdsstaden - inriktningsärende

§8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till SMC Gokart AB

§9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till P.A.O. i Stockholm AB

§10 Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 2014

§11 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Östermalms stadsdelsnämnd

§12 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - ansökan om projektmedel till Folkhälsomyndigheten

§13 Anmälan av Trygghet i Östermalm 2014- resultat från Stockholms stads trygghetsmätning

§14 Anmälan av rapport av tillsynsinsats från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - "Får jag gå på promenad idag?"

§16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§19 Anmälan av promemoria 2014-11-27 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§20 Information av stadsdelsdirektören

§22 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - bemötande av synpunkter till Skolinspektionen i enskilt ärende

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§24 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

§25 Upphandling av driften av öppen fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek