Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2020-10-13

Sammanträde 2020-10-13

Datum
Klockan
10:30
Plats
Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

3 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

4 Anmälan av protokolljustering KPR 5/2020-09-22

5 Anmälan av protokolljustering ÄN 7/2020 -09-29

7 Genomgång av ärenden till äldrenämnden den 20 oktober 2020

a. Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg
Dnr 3.1-268/2020

b. Skrivelse om aktiviteter för Stockholms äldre för att motverka social isolering
Dnr 1.6-508/2020

c. Remiss om Stockholms stads program för att motverka hemlöshet
Dnr 1.6-477/2020

d. Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2020
Dnr 4.1-323/2020

8 Förvaltningschefens information

9 Äldreombudsmannens information