Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-12-13

Sammanträde 2006-12-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen
I. Anmälan av varmkompostering enligt renhållningsordningen
J. Anmälan av handikapprådets protokoll
K. Anmälan av utlandsresa

5 Anmälan av resultalt avseende Brukarundersökning ÅVC Vanadisberget

6 Revidering av miljöpolicy

7 Beslut om förlängning av driftavtalen på ÅVC

8 Tilldelningsbeslut byggnadsentreprenad Frihamnen

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGD

9 Tilldelningsbeslut ramavtal reklambyrå

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGD

11 Avslut av miljömiljardsprojekt - Förbehandling med skruvpress av matavfall till biologisk behandling

12 Rapport om fastighetsnära insamling

13 Rapport från förvaltningschefen