Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund avslutas med information från stadsdelsförvaltningen, Stockholms stads trafikkontor och polisen om arbetet i stadsdelsområdet för att förhindra olovlig trafik och parkering.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Sluten nämnd - beslutsärende

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Sluten nämnd - anmälningsärenden

3 Information om utredning enligt lex Sara i enskilt ärende

4 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 87-2014-1.4.

5 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 308-2014-1.4.

6 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 404-2014-1.4.

Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stadsdelsförvaltningen informerar om nya medborgarkontoret på Rinkebystråket - presentation av ritningar och placering

Beslutsärenden

8 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2014

9 Förskolan Bredbyplan 34 i Rinkeby

10 Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Rinkeby Folkets Hus under november och december 2014

- utsändes senare
Dnr 746-2013-5.4.

11 Förlängning av avtal om driften av Akalla vård- och omsorgboende - utsändes senare

12 Egna mötesplatser för flickor i våra stadsdelar

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 339-2014-1.6.

Remissärenden

13 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 575-2014-1.5.1.

Anmälningsärenden

14 Rapport om feriearbeten sommaren 2014

15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

16 Konferenser och utbildningar

18 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 15 oktober 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 2 oktober 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

Protokoll från den 21 oktober 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (260 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§3 Information om utredning enligt lex Sara i enskilt ärende

§4 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§4:a Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§5 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§6 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§8 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2014

§9 Förskolan Bredbyplan 34 i Rinkeby

§10 Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Rinkeby

§11 Förlängning av avtal om driften av Akalla vård- och

§12 Egna mötesplatser för flickor i våra stadsdelar

§13 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50)

§14 Rapport om feriearbeten sommaren 2014

§15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§16 Konferenser och utbildningar

§18 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§20 Trygghet i fastigheter och utemiljö/fd Brottsförebyggande

§21 Anmälan av delegationsbeslut

§22 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§23 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m.

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll