Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

7 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

- Utsändes senare
Dnr 250-2015-1.4.

8 Upphandling av projektledare - Järva Andan 2015

9 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

10 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

11 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

12 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

13 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

14 Ordförandebeslut - Ansökan om överflyttning av ärende till Hudiksvalls kommun enligt 2 a kaplitet 11 § 1 stycket socialtjänstlagen (SoL)

15 Ordförandebeslut - Ansökan om överflyttning av ärende till Hudiksvalls kommun enligt 2 a kaplitet 11 § 1 stycket socialtjänstlagen (SoL)

16 Ordförandebeslut - Ansökan om överflyttning av ärende till Hudiksvalls kommun enligt 2 a kaplitet 11 § 1 stycket socialtjänstlagen (SoL)

17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

18 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

19 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2015

- utsändes senare
Dnr 323-2015-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Dnr 187-2015-1.2.1.
Dnr 327-2015-5.4.
Dnr 328-2015-5.4.
Dnr 329-2015-5.4.

21 Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar

Remissärenden

22 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

23 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 238-2015-1.5.1.

24 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 283-2015-1.2.5.

25 Strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2015:13) av Lotta Edholm (FP)
Dnr 248-2015-1.5.1.

26 Kompetens inom staden för att möta hedersvåld

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2015:4 av Maria Danielsson (SD)
Dnr 142-2015-1.5.1.

Anmälningsärenden

27 Deltagande i gemensam upphandling av "Jourhemsverksamhet"

28 Deltagande i gemensam upphandling av "Insatser för barn, unga och dess familjer"

29 Ansökan om lokal avvikelse från BBIC-systemet

30 Förskoleenheternas sommarplanering 2015

31 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

32 Konferenser och utbildningar

35 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

36 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

37 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

38 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Ändring av föredragningslistan

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§7 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg - UTGÅR

§7:a Svar på skrivelse i enskilt ärende

§8 Upphandling av projektledare - Järva Andan 2015

§9 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

§10 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

§11 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

§12 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

§13 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

§14 Ordförandebeslut - Ansökan om överflyttning av ärende till Hudiksvalls kommun enligt 2 a kaplitet 11 § 1 stycket socialtjänstlagen (SoL)

§15 Ordförandebeslut - Ansökan om överflyttning av ärende till Hudiksvalls kommun enligt 2 a kaplitet 11 § 1 stycket socialtjänstlagen (SoL)

§16 Ordförandebeslut - Ansökan om överflyttning av ärende till Hudiksvalls kommun enligt 2 a kaplitet 11 § 1 stycket socialtjänstlagen (SoL)

§17 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§18 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§19 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2015

§21 Reviderade riktlinjer för bidragsgivning till föreningar

§22 Yttrande över revisorernas årsrapport 2014 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§23 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

§24 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 000-585-2015)

§25 Strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

§26 Kompetens inom staden för att möta hedersvåld Remiss från kommunstyrelsen av motion 2015:4 av Maria Danielsson (SD) om hedersvåld (KS-dnr 269/2015).

§27 Deltagande i gemensam upphandling av "Jourhemsverksamhet"

§28 Deltagande i gemensam upphandling av "Insatser för barn, unga och dess familjer"

§29 Ansökan om lokal avvikelse från BBIC-systemet

§30 Förskoleenheternas sommarplanering 2015

§31 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§32 Konferenser och utbildningar

§35 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§36 Anmälan av delegationsbeslut

§37 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§38 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll