Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
13.00
Plats
Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Yttrande över revisionskontorets rapport om nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen

5 Yttrande över revisionskontorets rapport om avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden

Övrigt

7 Förvaltningschefens information