Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2011-09-20

Sammanträde 2011-09-20

Datum
Klockan
09.00
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, OBS! konferensrum Tulpanen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Stockholms miljöprogram 2012-2015

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Månadsuppgiftsutredningens betänkande Omedelbar justering

Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)
Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Omedelbar justering
Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

7 Anmälan av delegationsbeslut

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

- Information om upphandlingsfrågor