Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Remiss från Kommunstyrelsen
Remisstiden sträcker sig till den 27/9
Dnr 1.1.5-227/2013 OJ

Anmälningsärenden

5 Anmälan av anskaffning

Utsändes ej
Finns i pärm på bordet
Dnr 2.3.2-278/2013

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (124 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Tertialrapport 2 2013 Dnr 1.3.2-270/2013

§4 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remiss från kommunstyrelsen Dnr1.1.5-227/2013

§5 Anmälan av anskaffningar Dnr 2.3.2-278/2013

§6 Förvaltningschefens information

§7 Frågor från nämnden