Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Servicenämndens sammanträdestider för 2014

6 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (12 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Servicenämndens sammanträdestider för 2014 Dnr 1.1.1-342/2013

§6 Inkomna skrivelser och protokoll

§7 Förvaltningschefens information

§8 Frågor från nämnden