Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Detaljerad Krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service (GSIT). Remiss från Kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-110/2014

6 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2014

Anmälningsärenden

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation Finns i pärm på bordet

Utsändes ej
Dnr 2.3.2-274/2014

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (200 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Detaljerad Krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT- service (GSIT) - Remiss från Kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-110/2014

§5 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2013 för servicenämnden Dnr 1.3.2-242/2014

§6 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2014 Dnr 1.5.2-285/2014

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation Dnr 2.3.2-274/2014

§9 Förvaltningschefens information

§10 Frågor från nämnden