Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2014-11-25

Sammanträde 2014-11-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5, sammanträdesrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Oacceptabla brister i skolskjutsen Senare utskick

Svar på skrivelse från Jörgen Eriksson m.fl. (FP)
Dnr 1.4-743/2014

4 Servicenämndens sammanträdestider för 2015 Senare utskick

6 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Servicenämndens sammanträdestider för 2015 Dnr 1.1.1-769/2014

§6 Inkomna skrivelser och protokoll

§7 Förvaltningschefens information

§8 Frågor från nämnden