Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2014-12-16

Nämndsammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5, Globen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

5 Inkomna skrivelser och protokoll m.m

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (196 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Inkomna skrivelser och protokoll

§6 Förvaltningschefens information

§7 Frågor från nämnden