Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-02-17

Sammanträde 2015-02-17

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

5 Inkomna protokoll, skrivelser m.m

6 Anmälan av sekretessprövning Utsändes ej

Dnr 3.3.2-032/2014 Finns i pärm på bordet Dnr 3.3.1-443/2014 Dnr 3.3.1-444/2014

7 Anmälan av anskaffning Utsändes ej

Dnr 2.3.2-051/2015 Finns i pärm på bordet

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

- Information bl a om persontransportavtalet

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Inkomna protokoll, skrivelser m.m.

§6 Anmälan av sekretessprövning Dnr 3.3.2-032/2014, Dnr 3.3.1-443/2014, Dnr 3.3.1-444/2014

§7 Anmälan av anskaffning Dnr 2.3.2-051/2015

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden