Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-04-14

Sammanträde 2015-04-14

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Underlag för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018 Senare utskick

4 Remiss av Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m (SOU 2015:12)

Remisstiden sträcker sig fram till den 4 maj
Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 1.1.5-224/2015

Senare utskick

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Remiss av Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m.

§5 Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2015 Dnr 1.3.2-027/2015

§7 Frågor från nämnden