Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Rätt att teckna servicenämndens firma samt rätt att beordra utbetalning av pengar

5 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Anmälningsärenden

6 Förvaltningsgruppens protokoll

7 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Rätt att teckna servicenämndens firma samt rätt att beordra utbetalning av pengar Dnr 1.1.3-236/2015

§5 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning Dnr 1.1.3-292/2015

§6 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-011/2015

§7 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden