Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

Protokoll från Servicenämndens sammanträde 22/9

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

5 Dig In - digital arkivstrategi för Stockholms stad Remiss från Kommunstyrelsen

6 Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad Remiss från Kommunstyrelsen

7 Motion om att miljö- och klimatsäkra maten

8 Förvaltningsgruppens protokoll

Dnr: 1.2.1-011/2015

Protokollet delas ut på sammanträdet

9 Inkomna skrivelser och protokoll

10 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§7 Motion om att miljö- och klimatsäkra maten

§8 Förvaltningsgruppens protokoll

§9 Inkomna skrivelser och protokoll

§10 Förvaltningschefens information

§11 Frågor från nämnden