Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-11-24

Sammanträde 2015-11-24

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Kompletterande bestämmelser om upphandling

Remiss från Kommunstyrelsen
Remissen sträcker sig till den 26 november
Dnr: 1.1.5-775/2015 Senare utskick
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Servicenämndens sammanträdestider 2016

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2015-09-28

Gällande remiss av Upphandling och villkor enligt kollektivavtal.
Dnr: 1.2.1-011/2015

7 Förvaltningsgruppens protokoll 2015-10-20 Dukas

8 Förvaltningsgruppens protokoll Dukas

9 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr: 1.1.5-576/2015

Övrigt

10 Förvaltningschefens information

§3 Kompletterande bestämmelser om upphandling Remiss från Kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-775/2015

§4 Servicenämndens sammanträdestider 2016 Dnr 1.1.1-810/2015

§6 Förvaltningsgruppens protokoll från den 28 september 2015 Dnr: 1.2.1-011/2015

§7 Förvaltningsgruppens protokoll från den 20 oktober 2015 Dnr: 1.2.1-011/2015

§8 Förvaltningsgruppens protokoll från den 17 november 2015 Dnr 1.2.1-011/2015

§9 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Anmälan av svar på remiss från Kommunstyrelsen Dnr: 1.1.5-576/2015