Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-12-15

Sammanträde 2015-12-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk uppföljning per den sista november Senare utskick

7 Anmälan av delegationsbeslut (Anskaffning) Dukas i pärm

8 Förvaltningsgruppens protokoll Dukas

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

§6 Ekonomisk uppföljning per den sista november Dnr 1.3.2-027/2015

§8 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-011/2015