Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2016-02-02

Sammanträde 2016-02-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Serviceförvaltningen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr: 1.1.5-837/2015

6 Skrivelse angående Stockholms stads avtal om turbundna resor med Samtrans

Skrivelse från Sara Jendi Linder (M)
Dnr: 1.1.5-899/2015

Anmälningsärenden

7 Anmälan av delegationsbeslut (Anskaffning)

8 Förvaltningsgruppens protokoll

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-837/2015

§6 Stockholms stads avtal om turbundna resor med Samtrans Svar på skrivelse från Sara Jendi Linder (M) Dnr: 1.1.5-899/2015

§7 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 2.3.3-095/2016

§8 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-042/2016

§9 Förvaltningschefens information

§10 Frågor från nämnden