Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2016-04-12

Nämndsammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
08:30
Plats
Serviceförvaltningen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam Upphandling.

Remiss från Revisionskontoret
Dnr: 1.1.5-116/2016

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk uppföljning per februari

7 Förvaltningsgruppens protokoll Dukas

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Yttrande över rapporten Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling Remiss från Stadsrevisionen Dnr 1.1.5-116/2016

§6 Ekonomisk uppföljning per den sista februari 2016 Dnr 1.3.2-287/2016

§7 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-042/2016