Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2016-09-20

Nämndsammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
08:30
Plats
Serviceförvaltningen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

6 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

9 Hur står det till med den personliga integriteten

Anmälningsärenden

10 Övrigt

11 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§9 Hur står det till med den personliga integriteten) (SOU 2016:41) Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 1.1.5-681/2016

§10 Protokoll från Förvaltningsgrupp Dnr 1.2.1- 042/2016