Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2017-10-24

Nämndsammanträde 2017-10-24

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Rätt att teckna servicenämndens firma samt rätt att beordra utbetalning av pengar

5 Nedskrivning av kundfordringar

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2017

7 Förvaltningsgruppens protokoll 2017-10-18

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Rätt att teckna servicenämndens firma samt rätt att beordra utbetalning av pengar Dnr 1.1.3-990/2017

§5 Nedskrivning av kundfordringar Dnr 1.3.2-974/2017

§6 Ekonomisk uppföljning per den 30 september 2017 Dnr 1.3.2-272/2017

§7 Förvaltningsgruppens protokoll 2017-10-18 Dnr 1.2.1-99/2017

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden