Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-03-20

Sammanträde 2018-03-20

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Förslag till justering av servicenämndens prislista 2018

Anmälningsärenden

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-03-13

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Förslag till justering av servicenämndens prislista 2018 Dnr 1.3.2-16/2018

§5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-03-13 Dnr 1.2.1-83/2018

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation Dnr 1.1.3-166/2018

§8 Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2018 Dnr 1.3.2-191/2018

§9 Förvaltningschefens information

§10 Frågor från nämnden