Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

4 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-05-15

5 Anmälan av beslut fattade på delegation

Finns tillgängligt i pärm vid mötet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-05-15 Dnr 1.2.1-83/2018

§5 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-166/2018

§6 Förvaltningschefens information

§7 Frågor från nämnden