Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-06-19

Sammanträde 2018-06-19

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Motion om automatisering av kommunal verksamhet (L) Dnr: 1.1.5-300/2018

4 Motion om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas (SD) Dnr: 1.1.5-298/2018

6 Dataskyddsombud Serviceförvaltningen Dnr: 1.3.2-356/2018

7 Remiss - Fossilbränslefri organisation 2030 - Dnr: 1.1.5-330/2018

8 Remiss - Revisionsrapport 2017 för Servicenämnden - Dnr: 1.1.5-254/2018

Anmälningsärenden

9 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-06-12

10 Ekonomisk uppföljning per sista maj

11 Anmälan av beslut fattade på delegation

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

Övrigt

12 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Motion om automatisering av kommunal verksamhet (L) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-300/2018

§4 Motion om ett bättre djurskydd och att allt kött som upphandlas i stadens verksamheter ska ursprungsmärkas (SD) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-298/2018

§6 Dataskyddsombud för servicenämnden Dnr 1.3.2-356/2018

§7 Fossilbränslefri organisation 2030 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-330/2018

§8 Revisionsrapport 2017 för servicenämnden Svar på remiss från stadsrevisionen Dnr 1.1.5-254/2018

§9 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-06-12 Dnr 1.2.1-83/2018

§10 Ekonomisk uppföljning per sista maj Dnr 1.3.2-191/2018

§11 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-166/2018

§12 Förvaltningschefens information

§13 Frågor från nämnden