Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

4 Åtgärdsrapport hantering av allmänna handlingar Dnr: 1.3.2-345/2018

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-09-18 Dnr: 1.2.1-253/2018

6 Anmälan av beslut fattade på delegation

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Åtgärdsrapport - Hantering av allmänna handlingar på serviceförvaltningen Dnr 1.3.2-345/2018

§5 Förvaltningsgruppens protokoll 2018-09-18 Dnr 1.2.1-253/2018

§6 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-166/2018

§7 Förvaltningschefens information

§8 Frågor från nämnden