Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Remiss - Policy för sociala medier i Stockholms stad, dnr: 1.1.5- 202/2019

4 Remiss - Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad, dnr: 1.1.5- 220/2019

6 Revisionsberättelse 2018, yttrande, dnr: 1.1.5- 285/2019

7 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-06-11, dnr: 1.2.1- 8/2019

8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista maj 2019, dnr: 1.3.2- 225/2019

9 Anmälan av beslut fattade på delegation, dnr: 1.1.3- 9/2019

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

10 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Remiss - Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

§8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista maj 2019