Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-10-29

Sammanträde 2019-10-29

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

5 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-10-22

6 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista september 2019

7 Anmälan av beslut fattade på delegation

Dnr: 1.1.3- 9/2019

Finns tillgängligt i pärm

8 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Remiss, näringslivspolicy för Stockholms stad , KS 2019/273

§4 Remiss, revidering Stockholms stads Vision 2040 , KS 2019/483