Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2020-02-18

Sammanträde 2020-02-18

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Förvaltningsgruppens protokoll 2020-02-11

6 Anmälan av beslut fattade på delegation

7 Serviceförvaltningens arbetsmiljörapport 2019

8 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Verksamhetsberättelse 2019 för servicenämnden

§7 Serviceförvaltningens arbetsmiljörapport 2019